20 Mẫu

 • Đặc biệt
  GA-100ST-2A
  4.022.480đ
  Giá đã giảm 23 %
 • Đặc biệt
  GAX-100X-4A
  3.577.420đ
  Giá đã giảm 23 %
 • Đặc biệt
  GA-110DB-7A
  3.577.420đ
  Giá đã giảm 23 %
 • Đặc biệt
  GG-1035A-1A
  7.562.170đ
  Giá đã giảm 23 %
 • Đặc biệt
  GA-135A-1A
  3.542.000đ
  Giá đã giảm 23 %
 • Đặc biệt
  GA-735A-1A
  3.223.220đ
  Giá đã giảm 23 %
 • GA-835A-1A
  3.223.220đ
  Giá đã giảm 23 %
 • Đặc biệt
  GA-700EH-1A
  3.418.030đ
  Giá đã giảm 23 %
 • Đặc biệt
  GA-700SKZ-7A
  3.542.000đ
  Giá đã giảm 23 %
 • GWF-D1035B-1
  31.935.750đ
  Giá đã giảm 23 %
 • GPW-2000TFB-1A
  24.794.000đ
  Giá đã giảm 23 %
 • GST-B100TFB-1A
  17.975.650đ
  Giá đã giảm 23 %
 • Mới nhất
  GA-735C-4A
  Giá đã giảm 0 %
 • Mới nhất
  DW-6935C-4
  Giá đã giảm 0 %
 • Mới nhất
  DW-5635C-4
  Giá đã giảm 0 %
 • Mới nhất
  DW-5735C-4
  Giá đã giảm 0 %
 • Đặc biệt
  DW-5600RK-1
  5.759.600đ
  Giá đã giảm 23 %
 • Đặc biệt
  DW-5600PGB-7
  3.223.220đ
  Giá đã giảm 23 %
 • Đặc biệt
  DW-5600PGB-1
  2.798.180đ
  Giá đã giảm 23 %
 • LOV-16A-7A G-SHOCK
  3.480.400đ
  Giá đã giảm 23 %

 

BST ĐỒNG HỒ G-SHOCK LIMITED CHÍNH HÃNG GIÁ SỐC

 

TẬP HỢP CÁC MẪU G-SHOCK PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT, ĐƯỢC BÁN RA VỚI SỐ LƯỢNG GIỚI HẠN 

CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC TẠO NÊN TỪ SỰ HỢP TÁC CỦA CASIO VỚI CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU, VỚI NHỮNG NHÂN VẬT NỔI TIẾNG THẾ GIỚI, HOẶC ĐỂ KỶ NIỆM MỘT SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

CÁ TÍNH, ĐẲNG CẤP VÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ KHIẾN CỘNG ĐỒNG G-FAN PHẢI TRẦM TRỒ CHIÊM NGƯỠNG!

PHỤ KIỆN
G-SHOCK

Dây AW-590-1A
350.350đ
Giá đã giảm 23 %
Dây G-9300-1
561.330đ
Giá đã giảm 23 %
Dây GA-110B-1A2
577.500đ
Giá đã giảm 23 %
Dây G-2900F-1
216.370đ
Giá đã giảm 23 %
Dây GD-100BW-1
487.410đ
Giá đã giảm 23 %
Dây GA-200-1A
462.000đ
Giá đã giảm 23 %
Dây DW-5600E-1
189.420đ
Giá đã giảm 23 %
Dây G-7900A-4
595.980đ
Giá đã giảm 23 %
Dây G-7900A-7
569.030đ
Giá đã giảm 23 %