• GA-835E-7A
  Giá đã giảm 0 %
 • GA-735E-7A
  Giá đã giảm 0 %
 • DW-5735E-7
  Giá đã giảm 0 %
 • DW-5035E-7
  Giá đã giảm 0 %
 • Nổi bật
  GMW-B5000-1
  15.628.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • Nổi bật
  GMW-B5000TFG-9
  19.740.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • Nổi bật
  GMW-B5000D-1
  18.095.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • GF-8235D-1B
  15.628.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • DW-5735D-1B
  6.181.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • DW-5035D-1B
  6.181.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • Đặc biệt
  GA-100ST-2A
  5.358.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • Đặc biệt
  GAX-100X-4A
  4.272.300đ
  Giá đã giảm 10 %
 • Đặc biệt
  GA-110DB-7A
  4.272.300đ
  Giá đã giảm 10 %
 • Đặc biệt
  GG-1035A-1A
  10.035.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • Đặc biệt
  GA-135A-1A
  4.700.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • Đặc biệt
  GA-735A-1A
  4.277.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • GA-835A-1A
  4.277.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • Nổi bật
  MTG-B1000TF-1A
  Giá đã giảm 0 %
 • Nổi bật
  GWF-1035F-1
  Giá đã giảm 0 %
 • Nổi bật
  GPR-B1000TF-1
  Giá đã giảm 0 %
 • Đặc biệt
  GA-700EH-1A
  4.082.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • Đặc biệt
  GA-700SKZ-7A
  4.230.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • GWF-D1035B-1
  35.368.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • GPW-2000TFB-1A
  32.900.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • GST-B100TFB-1A
  23.853.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • GA-735C-4A
  4.277.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • DW-6935C-4
  3.878.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • DW-5635C-4
  3.878.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • DW-5735C-4
  3.878.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • Đặc biệt
  DW-5600RK-1
  6.732.000đ
  Giá đã giảm 10 %

 

BST ĐỒNG HỒ G-SHOCK LIMITED CHÍNH HÃNG GIÁ SỐC

 

TẬP HỢP CÁC MẪU G-SHOCK PHIÊN BẢN ĐẶC BIỆT, ĐƯỢC BÁN RA VỚI SỐ LƯỢNG GIỚI HẠN 

CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC TẠO NÊN TỪ SỰ HỢP TÁC CỦA CASIO VỚI CÁC THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU, VỚI NHỮNG NHÂN VẬT NỔI TIẾNG THẾ GIỚI, HOẶC ĐỂ KỶ NIỆM MỘT SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT

CÁ TÍNH, ĐẲNG CẤP VÀ ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ KHIẾN CỘNG ĐỒNG G-FAN PHẢI TRẦM TRỒ CHIÊM NGƯỠNG!

PHỤ KIỆN
G-SHOCK

Dây AW-590-1A
409.500đ
Giá đã giảm 10 %
Dây G-9300-1
656.100đ
Giá đã giảm 10 %
Dây GA-110B-1A2
675.000đ
Giá đã giảm 10 %
Dây G-2900F-1
252.900đ
Giá đã giảm 10 %
Dây GD-100BW-1
569.700đ
Giá đã giảm 10 %
Dây GA-200-1A
540.000đ
Giá đã giảm 10 %
Dây DW-5600E-1
245.700đ
Giá đã giảm 10 %
Dây G-7900A-4
696.600đ
Giá đã giảm 10 %
Dây G-7900A-7
665.100đ
Giá đã giảm 10 %