• BGA-230SC-4B
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-230-1B
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-230-3B
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-230-4B
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-230-7B2
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-230-7B
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-220G-7A
  4.420.800đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-220-7A
  4.272.300đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-210-1B
  3.807.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-210-7B3
  3.807.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-210-7B2
  3.807.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-210-7B1
  3.807.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-180BE-7B
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-180BE-2B
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-195M-4A
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-195M-7A
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-195M-1A
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-195-8A
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-195-1A
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-195-7A
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-190GL-7B
  3.891.600đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-190-7B
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-190BE-2A
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-190BE-4A
  3.722.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGD-560CU-9
  2.495.700đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGD-560CU-7
  2.495.700đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-240L-1A
  3.341.700đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-240L-2A2
  3.341.700đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-240L-2A1
  3.341.700đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-240L-7A
  3.341.700đ
  Giá đã giảm 10 %

 

BST ĐỒNG HỒ BABY-G CHÍNH HÃNG GIÁ SỐC

 

NẾU PHÁI MẠNH CÓ G-SHOCK, THÌ PHÁI ĐẸP CÓ BABY-G ĐỒNG HÀNH

SỞ HỮU ĐẦY ĐỦ CÁC TÍNH NĂNG CHỐNG VA ĐẬP, CHỊU NƯỚC, BẤM GIỜ... KHÔNG HỀ THUA KÉM CÁC MẪU G-SHOCK

NHƯNG CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ NHẮN, CÁCH PHỐI MÀU TRẺ TRUNG, ĐI KÈM THIẾT KẾ MẠNH MẼ NHƯNG CŨNG KHÔNG KÉM PHẦN DUYÊN DÁNG NỮ TÍNH,

PHỤ KIỆN
G-SHOCK

Dây AW-590-1A
409.500đ
Giá đã giảm 10 %
Dây G-9300-1
656.100đ
Giá đã giảm 10 %
Dây GA-110B-1A2
675.000đ
Giá đã giảm 10 %
Dây G-2900F-1
252.900đ
Giá đã giảm 10 %
Dây GD-100BW-1
569.700đ
Giá đã giảm 10 %
Dây GA-200-1A
540.000đ
Giá đã giảm 10 %
Dây DW-5600E-1
245.700đ
Giá đã giảm 10 %
Dây G-7900A-4
696.600đ
Giá đã giảm 10 %
Dây G-7900A-7
665.100đ
Giá đã giảm 10 %