• BGA-240-3A
  2.898.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-240-1A3
  2.898.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-240-7A
  2.898.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-240-4A2
  2.898.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-240-4A
  2.898.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-240-2A2
  2.898.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-240-2A1
  2.898.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-240-1A2
  2.898.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-240-1A1
  2.898.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-152-7B2
  2.732.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-152-7B1
  2.732.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-151-7B
  2.732.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-230SA-7A
  3.643.200đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-230SA-1A
  3.643.200đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-230SA-4A
  3.643.200đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-230S-2A
  3.643.200đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-230S-4A
  3.643.200đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-230S-3A
  3.643.200đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-190KT-7B
  5.244.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • BGA-190KT-1B
  5.244.000đ
  Giá đã giảm 0 %
 • Cho Nữ
  BGA-131-7B2
  2.732.400đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-195VLA-4A
  3.726.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-101-1B
  2.070.000đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGD-180FB-7
  2.815.200đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-185TR-7A
  3.643.200đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-185FS-7A
  3.643.200đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-190BC-4B
  3.643.200đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-190BC-7B
  3.643.200đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-190BC-1B
  3.643.200đ
  Giá đã giảm 10 %
 • BGA-190BC-2B
  3.643.200đ
  Giá đã giảm 10 %

 

BST ĐỒNG HỒ BABY-G CHÍNH HÃNG GIÁ SỐC

 

NẾU PHÁI MẠNH CÓ G-SHOCK, THÌ PHÁI ĐẸP CÓ BABY-G ĐỒNG HÀNH

SỞ HỮU ĐẦY ĐỦ CÁC TÍNH NĂNG CHỐNG VA ĐẬP, CHỊU NƯỚC, BẤM GIỜ... KHÔNG HỀ THUA KÉM CÁC MẪU G-SHOCK

NHƯNG CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ NHẮN, CÁCH PHỐI MÀU TRẺ TRUNG, ĐI KÈM THIẾT KẾ MẠNH MẼ NHƯNG CŨNG KHÔNG KÉM PHẦN DUYÊN DÁNG NỮ TÍNH,

PHỤ KIỆN
G-SHOCK

Dây AW-590-1A
409.500đ
Giá đã giảm 10 %
Dây G-9300-1
656.100đ
Giá đã giảm 10 %
Dây GA-110B-1A2
675.000đ
Giá đã giảm 10 %
Dây G-2900F-1
252.900đ
Giá đã giảm 10 %
Dây GD-100BW-1
569.700đ
Giá đã giảm 10 %
Dây GA-200-1A
540.000đ
Giá đã giảm 10 %
Dây DW-5600E-1
221.400đ
Giá đã giảm 10 %
Dây G-7900A-4
696.600đ
Giá đã giảm 10 %
Dây G-7900A-7
665.100đ
Giá đã giảm 10 %